SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

AZ ELŐFIZETETT IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE

Laprendelés esetén az előfizetett kiadványok kézbesítése az előfizetés létrejöttét követő hónap első megjelenése amennyiben az előrefizetés az adott hónap 24. napjáig létrejön (ha ez vasárnap, vagy munkaszüneti nap, akkor az ezt megelőző munkanapig. Az előfizetési díj beérkezése a Kiadóhoz áltálában 2 munkanap). Az előfizetési díj későbbi megfizetése esetén a megrendelt lapok kézbesítésének megkezdése egy hónappal, illetve egy megjelenési időszakkal későbbre tolódik. A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett időszaki kiadványokat a levélszekrénybe kézbesíti. A kiadványokat a Kiadó csomagolás és címzés nélkül juttatja el az Előfizetőhöz.

A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a zárható levélszekrényt köteles

              a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;

              b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);

              c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;

              d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

A b)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel. A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő részére, és amely biztosítja a időszaki kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban az időszaki kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.

Vannak olyan területek Magyarországon, ahová a Kiadó Terjesztője egy adott termék esetében nem végez terjesztési tevékenységet. Amennyiben ilyen területre kérné a kézbesítést a webshop rendszere jelezni fogja az Előfizetőnek, hogy az adott területre az adott termék esetében Szolgáltató nem tudjuk biztosítani a kézbesítést, így az adott termék a webshopban nem rendelhető meg. Ilyen esetekben alternatív terméket pl: ugyanazt a kiadványt digitális formában tudjuk biztosítani a Szolgáltató vagy egyéb alternatív megoldások miatt érdemes hívnia bármely Felhasználó telefonon tájékoztatást kérhet a Kiadó Ügyfélszolgálatától..

KÉZBESÍTÉSI HATÁRIDŐK

                 a) napilapok esetén eltérő rendelkezés hiányában a Kiadó által a napilap adott számán a megjelenés napjaként feltüntetett napon,

                 b) egyéb időszaki kiadvány esetén az adott időszaki kiadvány megjelenési időtartamán belül.

REKLAMÁCIÓ

A Kiadó köteles ügyfélszolgálatot fenntartani, mely kezeli a reklamációkat  A fentiek szerinti ügyfélszolgálat az alábbiakon érhető el:

e-mailben az ügyfelszolgalat@mediaworks.hu

telefonon a +36 46 998 800

Az ügyfélszolgálat elérhető hétfőtől péntekig 8 órától 17 óráig.